marcinnowak.eu | blog | fotografia | wideomarcinnowak.eu | blog | fotografia | wideo

szombierkis

Czy na Szombierkach jest wiosna?

Czy na Szombierkach jest wiosna? Pomyślałem, że trzeba to sprawdzić. Najlepiej o złotej godzinie. Ostatniej przez zmianą czasu na letni. Wziąłem i napompowałem rower a on kwiczał jak…